Att skriva en källförteckning

Och hur gör man nu en källförteckning?
Först och främst: skriv upp var du hittade informationen direkt när du läser den – det underlättar senare när du ska skriva din källförteckning.

Spalta upp källorna i källförteckningen efter vilken typ av media det är – böcker, artiklar, hemsidor, intervjuer osv. Ställ sedan upp dem alfabetiskt inom varje kategori.

Böcker:
Författare (tryckår) titel, förlag
• Snidare, Uuve (2005) Svensk slöjdkonst, Forum

Finns det ingen författare – eller om det finns fler än tre författare – anges titeln först.
Titel, (tryckår), ev. redaktör/den som gjort urvalet, ev. upplaga, förlag
• Världens religioner (1998), 2 uppl., Verbum

Uppslagsbok:
Titel, bandnr. (tryckår), uppslagsord, förlag
• Norrländsk uppslagsbok, bd 3 (1995), uppslagsord Nämforsen, Norrlands universitetsförlag

Artikel i tidning:
Författare, ”rubrik”, tidningens namn, datum
• Öberg, Helena, ”Koalitionen i Ungern väntas vinna”, Dagens Nyheter 2006-04-24
(Exempel på tidningar är Dagens Nyheter, Örnsköldsviks Allehanda och Aftonbladet.)

Artikel i tidskrift:
Författare, ”rubrik”, tidskriftens namn, årtal och nr., sidnr.
• Abrahamson, Kjell Albin, ”Lägrens avslöjare”, Populär Historia, 2006:4, s. 27-29
(Exempel på tidskrifter är Tempus, Populär Historia och Illustrerad vetenskap.)

Artikel från Internet:
Författare, ”En av fyrarubrik”, (tidskriftens/utgivaren namn), årtal och nr. eller artikelns datum, URL: http://www-adress, Hämtad XXXX-XX-XX
• Rörbecker, Sara, ”Vredesvrål och skratt universalspråk” (Dagens Nyheter), 2010-01-27, URL: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vredesvral-och-skratt-universalsprak-1.1034012 Hämtad 2010-02-01

Webbsida:
Den/de som står bakom sidan t.ex. författare och/eller utgivare, sidans titel, URL: http://www-adress, Hämtad XXXX-XX-XX
• Regeringskansliet, Utbildning & forskning, URL: http://www.regeringen.se/sb/d/1467, Hämtad 2010-02-01

Intervjuer:
Den intervjuades namn, yrke, ort, datum för intervjun
• Helena Lundgren, sångpedagog, Örnsköldsvik, 2006-04-15

Annonser