Databaser

Hos oss finns nio datorer med internetuppkoppling. De kan inte bokas i förväg, utan om en dator är ledig är det bara att slå sig ned. Skolarbete går dock alltid före annat! Biblioteket tillhandahåller ett antal databaser för informationssökning – de är tillgängliga från alla skolans datorer, alltså inte enbart i biblioteket. Däremot fungerar de inte om du sitter hemma. Om du har frågor om baserna eller vill ha hjälp med att komma igång – tveka inte att ta kontakt med oss. Det är för din skull vi finns här!

Nationalencyklopedin – I Nationalencyklopedin hittar du svaret på det mesta! NE är Sveriges största kunskapsdatabas, och uppdateras hela tiden med nya uppslagsord. Du väljer själv om du bara vill ha en kort notis eller läsa en lång artikel. Naturligtvis kan du även skriva ut artiklarna. Bra tips på hur du söker hittar du här hos Länsbibliotek Jönköping.

ArtikelSök – ArtikelSök är en databas som indexerar artiklar från 30 dagstidningar och ca 550 tidskrifter. Det är en så kallad referensdatabas med ett enkelt söksystem som talar om i vilken tidning och när en artikel varit publicerad, däremot kan du inte läsa alla artiklar direkt i ArtikelSök. Bra tips på hur du söker hittar du här hos Länsbibliotek Jönköping.

PressText – PressText är en databas med tidningsartiklar i fulltext från bl.a. Dagens Nyheter och Expressen. Basen innehåller artiklar från början av 90-talet och framåt, och uppdateras varje dag. Bra tips på hur du söker hittar du här hos Länsbibliotek Jönköping.

Retriever – Retriever är i likhet med PressText en fulltextdatabas. Du kan söka bland miljontals artiklar från 1987 och fram till idag. Retriever satsar på djup och bredd och innehåller allt från breda dagstidningar som Svenska Dagbladet och Aftonbladet till specialiserade tidningar inom områden som ekonomi, hälsovård och teknik. Bra tips på hur du söker hittar du här hos Länsbibliotek Jönköping.

Library PressDisplay – Library PressDisplay är en engelskspråkig databas med artiklar i fulltext från 1700 dagstidningar från 92 länder. Digitala kopior av papperstidningarna blir tillgängliga samma dag som de tryckta tidningarna. LPD fungerar överallt, men du måste logga in med ditt lånekortsnummer. Bra tips på hur du söker hittar du här hos Länsbibliotek Jönköping.

Bibliotekskatalogen – I Bibliotekskatalogen kan du söka bland alla böcker på kommunens alla bibliotek. Du kan använda den från vilken dator som helst och med din PIN-kod kan du själv enkelt beställa och reservera böcker på andra bibliotek och få dem skickade till Parkbiblioteket. Bra tips på hur du söker hittar du här hos Länsbibliotek Jönköping.

Landguiden – Landguiden (Länder i Fickformat Online) från Utrikespolitiska Institutet omfattar alla världens länder och trettiotal självstyrande territorier. Här kan du läsa om varje lands geografi, befolkning, kultur, historia, politik, ekonomi och sociala förhållanden m.m. Du kan också ta fram kartor eller jämföra länder statistiskt och få svar i form av tabeller och diagram. Innehållet i databasen uppdateras kontinuerligt.

Annonser