Källkritik

Vad är källkritik?
När du söker fakta och information är det alltid viktigt att du försöker ha en kritisk och värderande inställning till den information du hittar. Det är inte så svårt, försök att tänka på VemVadNär & Varför:

– VEM har skrivit?
Är det en privat person eller en myndighet? Har den som skrivit vinklat informationen åt något håll? Använd aldrig anonym information!

– VAD står det?
Är uppgifterna unika eller går samma information att hitta på annat håll? Använd inte bara en källa.

– NÄR skrevs det?
Hur gammalt är materialet? Gäller informationen fortfarande?

– VARFÖR har informationen publicerats?
För att sälja något? För att presentera fakta? För att propagera eller för att underhålla?

Vill du läsa mer om källkritik kan du kolla på Länkskafferiet.

Annonser