Om Parkbiblioteket

Parkbiblioteket är ett gymnasiebibliotek som ligger en trappa upp i Parkskolans hus F (se karta). Biblioteket sorterars organisatoriskt under bildningsförvaltningen men samarbetar med övriga bibliotek i kommunen (varav de flesta tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen). Biblioteket slog upp portarna våren 1975 och har alltså snart 40 år varit en levande del av både skolan och bostadsområdet.

På våra 327m² tillhandahåller biblioteket ett brett utbud av skön- och facklitteratur för barn och vuxna (bokbeståndet är ca. 20.000 volymer), tidskrifter, böcker på CD och MP3, m.m. Här finns datorer med internetuppkoppling för låntagarna, och biblioteket abonnerar på ett antal databaser för informationssökning.

Verksamhetsberättelse
Parkbiblioteket har under skoltid öppet hela dagen gymnasiets elever och lärare nyttjar i hög grad biblioteket i sökandet efter böcker, artiklar och annat material. Alla sittplatser, oavsett om det är vid datorerna eller ej, används flitigt, både för skolarbete och för annat. Det är också populärt att på lediga stunder slå sig ner i vår tidskriftshörna eller bara umgås.

Vårt arbete är spännande och variationsrikt, och varje dag får vi lära oss nya saker! I och med att vi har så många olika typer av låntagare med vitt skiftande behov blir arbetet aldrig enformigt. Vi ställs hela tiden inför nya problem, nya vinklingar. Målet är förstås att kunna hjälpa och ge svar på allt, vilket dock inte är alldeles enkelt alla gånger.

Annonser